“Chảy máu” nhân lực ngành Y ở Điện Biên: Khi bác sĩ rời non

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên - nơi có 7 bác sĩ bỏ việc sau đào tạo từ năm 2018 - 2020. Ảnh: S.A
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên - nơi có 7 bác sĩ bỏ việc sau đào tạo từ năm 2018 - 2020. Ảnh: S.A
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên - nơi có 7 bác sĩ bỏ việc sau đào tạo từ năm 2018 - 2020. Ảnh: S.A
Lên top