Ông Nguyễn Hải Thanh - Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế (Bộ GDĐT):

“Chảy máu chất xám” - vấn đề không chỉ Việt Nam phải đương đầu

Lên top