Đồng Nai:

Cháy lớn trong khu công nghiệp Long Bình giữa đêm