Cháy lớn trong công ty, 1 người chết, 1 người bị thương

Cháy trong công ty khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương
Cháy trong công ty khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương
Cháy trong công ty khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương
Lên top