Cháy lớn tại kho chứa gỗ quý hiếm ở Quảng Bình

Cả kho gỗ như một biển lửa. Ảnh: Lê Phi Long
Cả kho gỗ như một biển lửa. Ảnh: Lê Phi Long
Cả kho gỗ như một biển lửa. Ảnh: Lê Phi Long
Lên top