Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Thanh Hóa:

Cháy lớn tại cửa hàng hoa cưới, cả khu phố náo loạn