Thanh Hóa:

Cháy lớn tại cửa hàng hoa cưới, cả khu phố náo loạn