Cháy lớn tại công ty giày, 6 công nhân và 1 cảnh sát bị ngạt khí

Lên top