Cháy lớn ở xưởng bọc da ghế ôtô 3.000 m2 tại Đà Nẵng

Cháy lớn ở xưởng bọc da ghế ô tô Đà Nẵng. Ảnh: Thuỳ Trang
Cháy lớn ở xưởng bọc da ghế ô tô Đà Nẵng. Ảnh: Thuỳ Trang
Cháy lớn ở xưởng bọc da ghế ô tô Đà Nẵng. Ảnh: Thuỳ Trang
Lên top