Cháy lớn ở vựa phế liệu, người dân ở trọ ôm đồ bỏ chạy

Vựa phế liệu chứa nhiều vật liệu dễ cháy.
Vựa phế liệu chứa nhiều vật liệu dễ cháy.
Vựa phế liệu chứa nhiều vật liệu dễ cháy.
Lên top