Cháy lớn ở Thanh Hoá, xưởng vải thành tro

Ngọn lửa bốc cao ngùn ngụt. Ảnh PCCC.
Ngọn lửa bốc cao ngùn ngụt. Ảnh PCCC.