Cháy lớn ở khu vực chứa phế liệu rộng 600m2 tại Hải Phòng

Cháy lớn ở xưởng phế liệu nằm trên địa bàn quận Kiến An (Hải Phòng). Ảnh Công an TP.Hải Phòng
Cháy lớn ở xưởng phế liệu nằm trên địa bàn quận Kiến An (Hải Phòng). Ảnh Công an TP.Hải Phòng
Cháy lớn ở xưởng phế liệu nằm trên địa bàn quận Kiến An (Hải Phòng). Ảnh Công an TP.Hải Phòng
Lên top