Cháy lớn ở công ty thực phẩm, 3 công ty sát bên cuống cuồng chạy lửa

Lên top