Cháy lớn khu đồ gỗ, thiêu rụi toàn bộ tài sản trên diện tích 1.000m2

Lên top