Cháy lớn kèm nhiều tiếng nổ trong công ty sản xuất xốp ở Bình Dương

Cháy lớn trong công ty ở Bình Dương. Ảnh: Dương Bình
Cháy lớn trong công ty ở Bình Dương. Ảnh: Dương Bình
Cháy lớn trong công ty ở Bình Dương. Ảnh: Dương Bình
Lên top