Cháy lớn cạnh chợ nổi Cái Răng, người dân ôm đồ tháo chạy

Hiện trường vụ cháy
Hiện trường vụ cháy
Hiện trường vụ cháy
Lên top