Bất hợp lý trạm thu phí BOT

Cháy lớn 2 nhà liền kề trên đường Giải Phóng