"Chạy đua" với hoàn lưu bão số 3, Bắc Giang vận hành 164 máy bơm

Mực nước tại hồ chứa Khoang Song đã vượt mức thiết kế và đang tràn. Ảnh: Long Khánh
Mực nước tại hồ chứa Khoang Song đã vượt mức thiết kế và đang tràn. Ảnh: Long Khánh
Mực nước tại hồ chứa Khoang Song đã vượt mức thiết kế và đang tràn. Ảnh: Long Khánh
Lên top