Chạy đua để hưởng giá FIT, nhiều dự án điện gió chưa xong thủ tục đất đai

Có 18 dự án điện gió tại huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) đang chạy nước rút để kịp vận hành thương mại trước 1.11. Ảnh: NH.
Có 18 dự án điện gió tại huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) đang chạy nước rút để kịp vận hành thương mại trước 1.11. Ảnh: NH.
Có 18 dự án điện gió tại huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) đang chạy nước rút để kịp vận hành thương mại trước 1.11. Ảnh: NH.
Lên top