Cháy dữ dội rừng thông ở Quảng Nam

Hiện trường vụ cháy rừng thông. Ảnh: Thanh Chung
Hiện trường vụ cháy rừng thông. Ảnh: Thanh Chung
Hiện trường vụ cháy rừng thông. Ảnh: Thanh Chung
Lên top