Cháy cơ sở vàng mã, 1 người thiệt mạng, 1 người bị thương