Cháy cơ sở sản xuất nệm trong khu dân cư ở Đà Nẵng

Đám cháy đã thiêu hủy nhiều máy móc và hàng hóa.
Đám cháy đã thiêu hủy nhiều máy móc và hàng hóa.