Cháy chung cư Golden Westlake: Hệ thống PCCC có vấn đề?

Hiện trường vụ cháy.
Hiện trường vụ cháy.