Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Cháy chợ Quang: Phía trong hoang tàn, người dân đổ ra đường họp chợ