Cháy chợ Quang: Phía trong hoang tàn, người dân đổ ra đường họp chợ