Cháy chợ Ka Rôn: Nhiều tiểu thương Quảng Trị thiệt hại nặng

Chợ Ka Rôn sau vụ cháy
Chợ Ka Rôn sau vụ cháy
Chợ Ka Rôn sau vụ cháy
Lên top