Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Cháu bé đuối nước thương tâm khi tắm ở trạm bơm đang xả nước

Cháu bé đuối nước ở trạm bơm - Ảnh minh họa
Cháu bé đuối nước ở trạm bơm - Ảnh minh họa