Ca sinh non hiếm gặp ở Việt Nam:

Cháu bé 28 tuần tuổi chào đời trong bọc nước ối còn nguyên