Chất vấn "nóng" việc xả lũ của hồ Kẻ Gỗ ở Hà Tĩnh

Phó Giám đốc phụ trách Công ty Thủy lợi nam Hà Tĩnh - đơn vị quản lý, vận hành xả lũ hồ Kẻ Gỗ trả lời tại cuộc họp báo. Ảnh: Trần Tuấn.
Phó Giám đốc phụ trách Công ty Thủy lợi nam Hà Tĩnh - đơn vị quản lý, vận hành xả lũ hồ Kẻ Gỗ trả lời tại cuộc họp báo. Ảnh: Trần Tuấn.
Phó Giám đốc phụ trách Công ty Thủy lợi nam Hà Tĩnh - đơn vị quản lý, vận hành xả lũ hồ Kẻ Gỗ trả lời tại cuộc họp báo. Ảnh: Trần Tuấn.
Lên top