Chất thải từ Nhà máy Alumin Nhân Cơ bị đổ ra môi trường là gì?

Công ty Đức Thành chính là đơn vị đổ trộm chất thải ra môi trường. Ảnh: HL
Công ty Đức Thành chính là đơn vị đổ trộm chất thải ra môi trường. Ảnh: HL
Công ty Đức Thành chính là đơn vị đổ trộm chất thải ra môi trường. Ảnh: HL
Lên top