Chất lượng nhân lực Việt Nam hiện chỉ đạt 3,39 trên 10 điểm

Chất lượng nguồn nhân lực của Việt Nam hiện nay chỉ đạt 3,39 trên 10 điểm, theo WB. Ảnh: Hải Nguyễn
Chất lượng nguồn nhân lực của Việt Nam hiện nay chỉ đạt 3,39 trên 10 điểm, theo WB. Ảnh: Hải Nguyễn
Chất lượng nguồn nhân lực của Việt Nam hiện nay chỉ đạt 3,39 trên 10 điểm, theo WB. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top