Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

ĐƯỜNG SẮT - KHÔNG CHỈ NỖI LO TỤT HẬU - Kỳ 2:

Chất lượng đường sắt và nỗi buồn mắt thấy, tai nghe

Những toa tàu cũ kỹ và lạc hậu. Ảnh: MINH QUÂN
Những toa tàu cũ kỹ và lạc hậu. Ảnh: MINH QUÂN