"Chặt chém" khách du lịch 2 kg đỗ ngự giá trên trời, công an vào cuộc

Tang vật mà các đối tượng "thổi giá" cao gấp 20 lần, lừa bán cho du khách. Ảnh: BQN
Tang vật mà các đối tượng "thổi giá" cao gấp 20 lần, lừa bán cho du khách. Ảnh: BQN
Tang vật mà các đối tượng "thổi giá" cao gấp 20 lần, lừa bán cho du khách. Ảnh: BQN
Lên top