Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Chập điện thiêu rụi trang trại cùng 1.200 con lợn

1.200 con lợn bị chết cháy và chết do hít phải khói độc.
1.200 con lợn bị chết cháy và chết do hít phải khói độc.