Chập điện cháy chợ Mộc Bài gây thiệt hại lớn với hàng trăm tiểu thương

Chợ Mộc Bài rộng 15.000 m2 là nơi mua bán giao thương trọng điểm của người dân trong huyện. Ảnh: Quốc Trí
Chợ Mộc Bài rộng 15.000 m2 là nơi mua bán giao thương trọng điểm của người dân trong huyện. Ảnh: Quốc Trí
Chợ Mộc Bài rộng 15.000 m2 là nơi mua bán giao thương trọng điểm của người dân trong huyện. Ảnh: Quốc Trí
Lên top