Chánh văn phòng buông lời khiếm nhã sau tai nạn giao thông đã thôi chức

Chánh văn phòng Đảng ủy KKT Hải Phòng. Ảnh cắt từ Clip
Chánh văn phòng Đảng ủy KKT Hải Phòng. Ảnh cắt từ Clip