Chàng trai cõng lại chiến sĩ chữa cháy vì đã cứu mình thoát khỏi "giặc lửa"

Lên top