Chàng thanh niên trả lại 30 triệu đồng cho người đánh rơi

Anh Thái trả lại tài sản nhặt được cho người đánh rơi. Ảnh: Công an Thạch Hải.
Anh Thái trả lại tài sản nhặt được cho người đánh rơi. Ảnh: Công an Thạch Hải.
Anh Thái trả lại tài sản nhặt được cho người đánh rơi. Ảnh: Công an Thạch Hải.
Lên top