Chặn xe vào bãi rác Nam Sơn: Bao giờ giải quyết dứt điểm khúc mắc của dân?

Người dân chặn không cho xe vào bãi rác Nam Sơn. Ảnh: PV
Người dân chặn không cho xe vào bãi rác Nam Sơn. Ảnh: PV
Người dân chặn không cho xe vào bãi rác Nam Sơn. Ảnh: PV
Lên top