Chặn đứng 6.000kg tóp mỡ thối trên đường... vào quán ăn

Số tóp mỡ bẩn bị thu giữ trên đường đi tiêu thụ. Ảnh: CĐ
Số tóp mỡ bẩn bị thu giữ trên đường đi tiêu thụ. Ảnh: CĐ
Số tóp mỡ bẩn bị thu giữ trên đường đi tiêu thụ. Ảnh: CĐ

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM