Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Chặn đứng 6.000kg tóp mỡ thối trên đường... vào quán ăn

Số tóp mỡ bẩn bị thu giữ trên đường đi tiêu thụ. Ảnh: CĐ
Số tóp mỡ bẩn bị thu giữ trên đường đi tiêu thụ. Ảnh: CĐ