Chặn dịch COVID-19 từ phao số 0

Một kiểm dịch viên leo thang dây lên tàu nước ngoài để lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho các thủy thủ, thuyền viên. Ảnh: Mạnh Tùng
Một kiểm dịch viên leo thang dây lên tàu nước ngoài để lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho các thủy thủ, thuyền viên. Ảnh: Mạnh Tùng
Một kiểm dịch viên leo thang dây lên tàu nước ngoài để lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho các thủy thủ, thuyền viên. Ảnh: Mạnh Tùng
Lên top