Hàng chục nghìn phương tiện trây ỳ không nộp phạt:

Chặn đăng kiểm để buộc nộp phạt là biện pháp hiệu quả

Nhiều chủ phương tiện không đến nộp phạt hoặc bỏ luôn phương tiện vi phạm. Ảnh: Huân Cao
Nhiều chủ phương tiện không đến nộp phạt hoặc bỏ luôn phương tiện vi phạm. Ảnh: Huân Cao
Nhiều chủ phương tiện không đến nộp phạt hoặc bỏ luôn phương tiện vi phạm. Ảnh: Huân Cao
Lên top