Khánh Hòa:

Chấn chỉnh các cơ sở khám chữa bệnh lạm dụng bảo hiểm y tế

Bảo hiểm xã hội Khánh Hoà làm việc với Bệnh viện GTVT Nha Trang đánh giá lại tình hình thực hiện hợp đồng khám chữa bệnh BHYT năm 2019. Ảnh: P.Linh
Bảo hiểm xã hội Khánh Hoà làm việc với Bệnh viện GTVT Nha Trang đánh giá lại tình hình thực hiện hợp đồng khám chữa bệnh BHYT năm 2019. Ảnh: P.Linh
Bảo hiểm xã hội Khánh Hoà làm việc với Bệnh viện GTVT Nha Trang đánh giá lại tình hình thực hiện hợp đồng khám chữa bệnh BHYT năm 2019. Ảnh: P.Linh
Lên top