Chậm trễ kéo dài, Cát Linh - Hà Đông phải trả thêm 7,8 triệu USD tư vấn

Dự án Cát Linh - Hà Đông chưa biết đến khi nào mới được bàn giao để khai thác thương mại. Ảnh GT
Dự án Cát Linh - Hà Đông chưa biết đến khi nào mới được bàn giao để khai thác thương mại. Ảnh GT
Dự án Cát Linh - Hà Đông chưa biết đến khi nào mới được bàn giao để khai thác thương mại. Ảnh GT
Lên top