Chăm sóc, bảo vệ trẻ em: Nói ít, hành động nhiều

Tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại lễ phát động. Ảnh Thanh Thanh - Thu Hiền.
Tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại lễ phát động. Ảnh Thanh Thanh - Thu Hiền.
Tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại lễ phát động. Ảnh Thanh Thanh - Thu Hiền.
Lên top