Chậm nhất 19.10, Cô Tô sẽ có điện lưới quốc gia

Lên top