Chậm kỷ luật hiệu trưởng, một cơ quan bị phê bình

Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Trung Trực, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa có nhiều sai phạm. Ảnh: Linh Đan
Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Trung Trực, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa có nhiều sai phạm. Ảnh: Linh Đan
Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Trung Trực, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa có nhiều sai phạm. Ảnh: Linh Đan
Lên top