Chậm khai báo y tế, F1 dự họp khiến hơn 45 người ở Quảng Ngãi bị cách ly

Bưu điện tỉnh Quảng Ngãi tổ chức cuộc họp trong đó 1 trường hợp F1. Ảnh: Văn Toàn
Bưu điện tỉnh Quảng Ngãi tổ chức cuộc họp trong đó 1 trường hợp F1. Ảnh: Văn Toàn
Bưu điện tỉnh Quảng Ngãi tổ chức cuộc họp trong đó 1 trường hợp F1. Ảnh: Văn Toàn
Lên top