Chậm giải quyết khiếu nại của dân, Chủ tịch Móng Cái gửi thư xin lỗi

Cửa khẩu quốc tế cầu Bắc Luân 2, Móng Cái.
Cửa khẩu quốc tế cầu Bắc Luân 2, Móng Cái.
Cửa khẩu quốc tế cầu Bắc Luân 2, Móng Cái.
Lên top