Chấm dứt tour 0 đồng bán sữa cho người cao tuổi: Cần ngăn chặn từ gốc rễ

Mỗi ngày có từ hàng trăm đến cả ngàn người cao tuổi được đưa tới thăm nhà máy, cốt để dụ vào “hội thảo dinh dưỡng” rồi bán sữa. Ảnh: Tr.L
Mỗi ngày có từ hàng trăm đến cả ngàn người cao tuổi được đưa tới thăm nhà máy, cốt để dụ vào “hội thảo dinh dưỡng” rồi bán sữa. Ảnh: Tr.L
Mỗi ngày có từ hàng trăm đến cả ngàn người cao tuổi được đưa tới thăm nhà máy, cốt để dụ vào “hội thảo dinh dưỡng” rồi bán sữa. Ảnh: Tr.L
Lên top