Chấm dứt hợp đồng lao động đối với thầy giáo đá, tát học sinh ở Bắc Giang

Hình ảnh thầy H. đá học sinh được ghi lại trong clip. Ảnh: Cắt từ clip.
Hình ảnh thầy H. đá học sinh được ghi lại trong clip. Ảnh: Cắt từ clip.
Hình ảnh thầy H. đá học sinh được ghi lại trong clip. Ảnh: Cắt từ clip.
Lên top