Chấm dứt cách ly y tế đối với 2 cụm dân cư ở Sơn La

Chấm dứt việc cách ly y tế đối với 2 cụm dân cư ở Sơn La. Ảnh: V.T
Chấm dứt việc cách ly y tế đối với 2 cụm dân cư ở Sơn La. Ảnh: V.T
Chấm dứt việc cách ly y tế đối với 2 cụm dân cư ở Sơn La. Ảnh: V.T
Lên top